Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị CBCCVC và NLĐ năm 2023

(14:03 | 18/01/2023)

Ngày 16/01/2023, tại Hội trường Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Kiên Giang, Thường trực Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023, nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đề ra Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

 

Dự và chủ trì Hội nghị có ông Lưu Kim Oai, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh; bà Bùi Thuý Hào, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội CTĐ tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2022 và phương hướng năm 2023; báo cáo công khai tài chính cơ quan và công đoàn 2022; báo cáo quy chế dân chủ cơ quan năm 2022; báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; các tờ trình về chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan và công đoàn; quy chế làm việc cơ quan; thông qua dự thảo các Quy chế về nâng lương và đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở các nội dung được trình bày tại hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị đã đánh giá kết quả phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022, đạt được kết quả cụ thể sau:  đăng ký các danh hiệu và hình thức khen thưởng đạt 100%; Cơ quan đạt chuẩn văn hóa; đạt danh hiệu lao động tiên tiến 12/14 đồng chí đạt 114,28% so với Nghị quyết; cán bộ, công chức, viên chức tiếp thu chủ trương, nghị quyết trong năm 2022, đạt 94%; Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022; Phụ nữ “Hai giỏi” 9/9 đoàn viên nữ đạt 100%; 12/14 đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, đạt 114,28%.

Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao giấy khen Chủ tịch Hội

Cho các cá nhân đạt danh hiệu và hình thức thi đua năm 2022

 

Tại hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa Thường trực Hội CTĐ tỉnh và Công đoàn cơ sở. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2023 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ông Lưu Kim Oai, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, công đoàn năm 2023.

Văn Tùng- Hội CTĐ Kiên Giang