Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị CBCCVC&NLĐ cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh năm 2022

(18:24 | 22/01/2022)

Sáng ngày 21/01/2022, tại Hội trường Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo Hội và Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đề ra năm 2021, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Ông Lưu Kim Oai- Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh; Ông Thái Văn Hai, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội CTĐ tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tình hình hoạt động cơ quan năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2021 và phương hướng năm 2022; Báo cáo công khai tài chính cơ quan và công đoàn 2021; Báo cáo quy chế dân chủ cơ quan năm 2021; Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Các Quy chế cơ quan sửa đổi, bổ sung...

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị đã đánh giá kết quả phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021, đạt được kết quả cụ thể sau:  Đăng ký các danh hiệu và hình thức khen thưởng đạt 100%; Cơ quan đạt chuẩn văn hóa; Đạt tiêu chuẩn An toàn về An ninh trật tự; Đạt danh hiệu lao động tiên tiến 16/16 đồng chí đạt 100% so với Nghị quyết; Đề nghị UBND tỉnh công nhận 01 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Cán bộ, công chức, viên chức tiếp thu chủ trương, nghị quyết trong năm 2021, đạt 100%; Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021; Phụ nữ “Hai giỏi” 9/9 đoàn viên nữ đạt 100%; 16/16 đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, đạt 100%; Đề nghị công đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen (01 tập thể, 01 cá nhân); Đoàn viên CĐCS đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc đạt 66,7% (02/03 đoàn viên) so với nghị quyết.

Ông Lưu Kim Oai- Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao giấy khen Chủ tịch Hội

Cho Thường trực Hội CTĐ tỉnh

Bà Bùi Thúy Hào- Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao giấy khen Chủ tịch Hội

cho Thường trực Hội CTĐ tỉnh

Ông Lưu Kim Oai- Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao giấy khen Chủ tịch Hội

cho các cá nhân hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Ông Thái Văn Hai- Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh-Chủ tịch CĐCS trao giấy khen

Chủ tịch Hội cho Tập thể Văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

 

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết Giao ước thi đua năm 2022 giữa Lãnh đạo Hội và Công đoàn Cơ sở Hội CTĐ tỉnh. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ông Lưu Kim Oai-Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2022.

Hoàng Đông-Hội CTĐ Kiên Giang