Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
(07:58 | 23/09/2022)

Sáng ngày 22-9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính Phủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn- Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn (thứ năm, từ phải qua) trao Bằng khen

 của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm

 triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng

 chính sách khác theo Nghị định 78/2002/ND-CP của Chính phủ.

 

Từ thực tiễn 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP 04/10/2002 của Chính phủ, Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nguồn lực tín dụng chính sách đã góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Với nguồn vốn tín dụng chính sách trên 12.270 tỷ đồng đã giúp trên 922.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất; giải quyết việc làm cho trên 158.000 lao động; hỗ trợ trên 2.000 người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng trên 252.000 công trình vệ sinh và nước sạch; hỗ trợ trên 60.000 HSSV được gia đình vay vốn để vào học các trường đại học, cao đẳng; hỗ trợ được xây dựng trên 23.000 căn nhà cho hộ nghèo và xây dựng 133 căn nhà cho hộ gia đình có thu nhập thấp theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP; tạo điều kiện cho 35 lượt người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 2.527 lượt lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 phục hồi sản xuất kinh doanh.

Tổng dư nợ của Ngân hàng đến nay đạt 4.458 tỷ đồng, tập trung một số chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm cho vay học sinh sinh viên; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở.

Để đạt kết quả như trên, NHCSXH tỉnh đã cùng với chính quyền địa phương các cấp và các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò trong sự nghiệp giảm nghèo, giúp người nghèo có nguồn vốn tín dụng phù hợp, có thêm nguồn lực tài chính tự vươn lên, tiến kịp với sự phát triển của xã hội. Giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm từ 8,84% xuống còn 3,58%, đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,91%.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Thanh Nhàn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để thực hiện tốt mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, ngành Tài chính làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho UBND tỉnh, cấp huyện trong việc cân đối ngân sách tỉnh chuyển sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn đáp ứng yêu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đảm bảo hộ nghèo các các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận về vốn vay.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đặt biệt là chương trình về nhà ở xã hội; làm tốt công tác khuyến nông, khuyến công, nhân rộng các mô hình hay, sản xuất tốt cho hộ nghèo và các đối tượng xã hội khác. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Dịp này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam vinh danh 4 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp trong 20 năm hoạt động của NHCSXH; Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/ND-CP của Chính phủ./.

Cổng TTĐT tỉnh Kiên Giang