Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Chức năng nhiệm vụ

Xem với cỡ chữAA

Chức năng, nhiệm vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang

(08:26 | 23/03/2018)

Chức năng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh

       - Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hội và cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

     - Nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh

       - Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về hoạt động Chữ thập đỏ, hoạt động nhân đạo và các văn bản pháp luật có liên quan; phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.

      - Vận động cán bộ hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; sơ cấp cứu ban đầu; vận động hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo.

      - Tăng cường công tác đối ngoại, giữa các địa phương với nhau; giữa Hội Chữ thập đỏ các địa phương trong cả nước và quốc tế.

     - Xây dựng Hội vững mạnh, phát triển và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, thanh, thiêu niên CTĐ.