Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Học tập theo tấm gương đạo đức HCM

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(13:51 | 28/03/2018)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tại 6 điểm cầu ở tỉnh và 15 điểm cầu ở các huyện, thị, thành ủy học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự, chỉ đạo tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy có đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (Ảnh).

Các đại biểu được nghe PGS-TS. Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) giới thiệu 3 nội dung quan trọng của chuyên đề năm 2018 gồm: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. PGS-TS. Phạm Ngọc Anh cho biết, xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện các phong cách: Dân chủ, quần chúng, khoa học và nêu gương. Còn để xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải xây dựng các phong cách: Dân chủ nhưng quyết đoán, lãnh đạo sâu sát, phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo và khéo dùng người, trọng dụng người tài. Để đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo PGS-TS. Phạm Ngọc Anh là phải tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành; giữ vững các nguyên tắc “tập trung dân chủ” và “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 

 

    Tại hội nghị, đồng chí Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018. Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em đánh giá, qua buổi học tập Chuyên đề năm 2018, cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu hơn, hệ thống hơn về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí tin rằng, qua buổi học, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở sẽ có nghiên cứu sâu sắc về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018, có kế hoạch cho riêng bản thân từng đồng chí để xây dựng tác phong, phong cách thật tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, để phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Tin và ảnh: TÂY HỒ