Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Tin tức - sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Cải cách hành chính chuyển biến tích cực

(21:04 | 03/05/2024)

Theo công bố của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, năm 2023, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Kiên Giang đạt 86,28/100 điểm, tăng 2,07 điểm, xếp hạng thứ 40/63 tỉnh, thành phố cả nước, tăng 1 bậc so với năm 2022; đứng vị trí thứ 5/13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng chí Lâm Minh Thành (bàn chủ tọa, bìa phải) – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

chủ trì cuộc họp về công tác cải cách hành chính tỉnh.

 

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Thông - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Kiên Giang xem cải cách hành chính là một trong những nội dung quan trọng, mang tính đột phá để hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Năm 2023, tỉnh có 3 chỉ số thành phần tăng hạng: Công tác chỉ đạo, điều hành tăng 4 bậc; cải cách tài chính công tăng 39 bậc; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tăng 16 bậc. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên 20 văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính; đã hoàn thành việc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 29 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện văn hóa công vụ, công sở và chuyển đổi vị trí công tác tại 14 cơ quan, đơn vị, địa phương; các cơ quan, đơn vị và địa phương đã hoàn thành 37/37 nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch.

Năm 2023, tỉnh tập trung cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết hơn 110 thủ tục hành chính, giảm từ 3-5 ngày so với quy định. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thường xuyên được cập nhật; 100% các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quy trình giải quyết nội bộ, quy trình điện tử; hoàn thành công bố thủ tục hành chính toàn trình và một phần; đang tiếp tục rà soát, làm sạch dữ liệu thủ tục hành chính. Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt tỷ lệ cao. Giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh đúng hạn năm sau cao hơn năm trước. Tỉnh tiếp nhận 71 phản ánh, kiến nghị, đã giải quyết 51 phản ánh, kiến nghị, đang giải quyết 12 phản ánh, kiến nghị còn trong hạn, trễ hạn 8 phản ánh, kiến nghị.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tích hợp, liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh triển khai đến 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; cung cấp 1.558 dịch vụ công trực tuyến; kết nối thanh toán trực tuyến với 5 ngân hàng gồm VietinBank, SHB, BIDV, Vietcombank, VPBank và các hệ thống thanh toán trực tuyến, ví điện tử như VNPT Pay, MoMo, ViettelPay... Bên cạnh đó, 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có mạng nội bộ và kết nối internet; thực hiện gửi, nhận và xử lý văn bản, ký số trên môi trường mạng liên thông 3 cấp, kết nối với trục liên thông của Chính phủ. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, điều hành thông suốt, nhanh chóng từ tỉnh đến cấp xã trên môi trường mạng.

Để tiếp tục tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách hành chính, thời gian tới các cấp chính quyền, các ngành tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.../.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang