Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Tin tức - sự kiện

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang có vị trí chiến lược quan trọng trong phòng thủ quốc phòng

(15:29 | 27/10/2023)

Sáng 26-10, đồng chí Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Đoàn làm việc về nội dung các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (đứng, bàn chủ tọa)

– nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồn

g lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Kiên Giang, sáng 26-10.

 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương làm trưởng đoàn khảo sát.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sạch - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong các văn kiện của Đảng từ Đại hội VI đến nay. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc. Lực lượng quân sự, công an, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang ngày càng vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, trong đó tiềm lực chính trị tinh thần được coi trọng, xây dựng thế trận lòng dân làm nền tảng vững chắc.

Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh từng bước được tỉnh gắn kết chặt chẽ, đạt kết quả quan trọng. Tỉnh đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa và quốc phòng, an ninh; xây dựng được tình đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và lực lượng vũ trang với các tỉnh giáp biên của Campuchia. Đồng thời, phối hợp giải quyết có hiệu quả vấn đề phát sinh trên biên giới, vùng biển…

Phát biểu với đoàn công tác, đồng chí Mai Văn Huỳnh cho biết Kiên Giang có vị trí chiến lược quan trọng trong phòng thủ quốc phòng của Quân khu 9 và cả nước. Đảng bộ tỉnh luôn xác định tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, từ đó tổ chức quán triệt sâu sắc, nghiêm túc mục tiêu, định hướng trong công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Hiện đời sống người dân được nâng lên, chính sách cho đồng bào dân tộc được thực hiện khá tốt. Một số định hướng lớn về kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh từng năm, từng nhiệm kỳ được thực hiện rất cụ thể, kết quả đạt được rất tốt. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối về quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá Kiên Giang có vị trí đặc biệt quan trọng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Văn Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Tỉnh ủy Kiên Giang. Thông tin, tài liệu mà đoàn khảo sát thu thập được sau chuyến làm việc với các đơn vị, địa phương sẽ phục vụ rất tốt cho Đại hội XIV của Đảng thời gian tới…/.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang