Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Tin tức - sự kiện

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh thông tin về kết luận của Thanh tra Chính phủ

(19:29 | 13/05/2020)

UBND tỉnh vừa ra thông báo để thông tin đến các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh về việc nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với tỉnh Kiên Giang.

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Ngày 04/5/2020, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì buổi công bố Thông báo Kết luận thanh tra số 636/TB-TTCP về chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2011-2017) (Văn bản chỉnh thức đã được đăng tải tại Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chỉnh phủ).

Tại buổi công bố thông báo kết luận thanh tra, thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã nghiêm túc tiếp thu và thống nhất với toàn bộ nội dung kết luận thanh tra; qua thanh tra đã giúp địa phương chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường của tỉnh.

Thực hiện thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đang xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện. Kết quả thực hiện, khắc phục theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thông tin kịp thời trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang.

Cổng TTĐT tỉnh Kiên Giang