Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Hiến máu tình nguyện

Xem với cỡ chữAA

495 đơn vị máu tại Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng 2024

(14:40 | 14/03/2024)

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-BCĐ ngày 27/11/2023 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh về thực hiện Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2024; Với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”, Chiến dịch HMTN dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng 2024 diễn ra trong 2 tháng, từ ngày 11/1/2024-10/3/2024.

Bà Bùi Thị Hòa, Bí Thư Đảng đoàn-Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Trưởng

Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động HMTN thăm hỏi, động viên  ông Nguyễn Lưu Trung,

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện

tại phát động Lễ hội Xuân hồng năm 2024

 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động HMTN tỉnh đã phát huy vai trò tham mưu chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành thành viên, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tích cực triển khai thực hiện tốt Chiến dịch. Đồng thời, Ban chỉ đạo các huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị, địa phương,…đã tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên và quần chúng nhân dân tham gia HMTN tại Chiến dịch đạt hiệu quả; cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo tốt Chiến dịch.

Tình nguyện viên tham gia HMTN tại Lễ hội Xuân năm 2024 huyện Tân Hiệp

 

Ban Chỉ đạo các cấp đã tích cực nổ lực tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức như: Tư vấn trực triếp cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện; tuyên tuyền thông qua tờ rơi, băng rôn, áp phích tại các điểm tổ chức hiến máu tình nguện; tăng cường truyền thông trên mạng xã hội (zalo, facebook, website…), phối hợp báo, đài Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến máu tình nguyện, về sự cần thiết và ý nghĩa cao đẹp nhân văn của hiến máu cứu người.

Tình nguyện viên tham gia HMTN tại Lễ hội Xuân năm 2024 huyện Kiên Lương

 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và được sự ủng hộ cấp ủy, chính quyền các cấp, qua 2 tháng phát động Chiến dịch, Ban Chỉ đạo Vận động HMTN các cấp và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức được 19  điểm hiến máu tập trung, kết quả tiếp nhận được 5.600 đơn vị máu, đạt 133,3% so với Kế hoạch.

Phương Dung – Hội CTĐ Kiên Giang