Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

(22:09 | 31/07/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 534-báo cáo 10 năm chỉ thị 43 về công tác CTĐ của Tỉnh ủy.pdf