Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

(10:45 | 26/12/2019)

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh. Sáng ngày 24/12/2019 lãnh đạo cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Dự và chủ trì Hội nghị có Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh; Ông Thái Văn Hai, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan và 15/15 cán bộ, công chức, viên chức tham dự.

Hội nghị đã đánh giá kết quả phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019, đạt được kết quả cụ thể sau:

Đăng ký các danh hiệu và hình thức khen thưởng đạt 100%; cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2019;  đạt danh hiệu lao động tiên tiến 13/15 đồng chí đạt 86,7% so với Nghị quyết; Chiến sĩ thi đua cơ sở 02/15 đồng chí, chiếm 13,4%, đạt 100% so với Nghị quyết; 01 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (Văn phòng). Cán bộ, công chức, viên chức tiếp thu chủ trương, nghị quyết trong năm 2019, đạt 100%; công đoàn cơ sở đạt vững mạnh năm 2019; cán bộ nữ đạt danh hiệu  “Hai giỏi” 100%; Danh hiệu và hình thức khen thưởng CĐVC tỉnh 02 giấy khen và 13 lao động tiên tiến, đạt 86,7%.

Trên cơ sở đó, Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết năm 2020 gồm những chỉ tiêu cơ bản như sau: Phấn đấu 100% CB,CC,VC đạt “Danh hiệu lao động tiên tiến”; 15% CCB,CC,VC đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở ”; cơ quan đạt danh hiệu “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” 2020; Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh 2020; 100% chị em phụ nữ đạt danh hiệu “Hai giỏi”; 10% CB,CC,VC đạt danh hiệu khen thưởng“CĐVC tỉnh”; 100% CB,CC,VC, ĐVCĐ được tiếp thu, quán triệt đường lối, Chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước;100% cán bộ, công chức cơ quan tiến hành đăng ký các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm 2020.

Văn Tùng - Hội CTĐ tỉnh