Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị CBCCVC và NLĐ cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang năm 2024

(08:00 | 29/02/2024)

Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 10/11/2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sáng ngày 28/02/2024, tại Hội trường Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Kiên Giang, Thường trực Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2024, nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC&NLĐ) năm 2023, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; ông Lưu Kim Oai, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh; bà Bùi Thuý Hào, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội CTĐ tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC&NLĐ năm 2023 và đề ra nhiệm vụ năm 2024; báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2023 và phương hướng năm 2024; báo cáo công khai tài chính cơ quan và công đoàn 2023; báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ quan năm 2023; báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024; các tờ trình về điều chỉnh, bổ sung Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan Hội CTĐ tỉnh theo quy định Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trên cơ sở các nội dung được trình bày tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị đã đánh giá kết quả phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023, đạt được kết quả cụ thể sau:  đăng ký các danh hiệu và hình thức khen thưởng đạt 100%; cơ quan đạt chuẩn văn hóa; đạt danh hiệu lao động tiên tiến 13/13 đồng chí đạt 133% so với Nghị quyết; cán bộ, công chức, viên chức tiếp thu chủ trương, nghị quyết trong năm 2023, đạt 100%; Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; phụ nữ “Hai giỏi” 9/9 đoàn viên nữ đạt 100%; 13/13 đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, đạt 133%.

Ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao giấy khen Chủ tịch Hội

cho các tập thể đạt danh hiệu và hình thức thi đua năm 2023

Ông Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao giấy khen

 cho các cá nhân đạt danh hiệu và hình thức thi đua năm 2023

Bà Bùi Thúy Hào, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trao giấy khen

 Chủ tịch Hội cho các cá nhân đạt danh hiệu và hình thức thi đua năm 2023

 

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phát động thi đua năm 2024 giữa Thường trực Hội CTĐ tỉnh và Công đoàn cơ sở. Sau một buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2024 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Năng, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang biểu dương và đánh giá cao nổ lực của đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ công đoàn cũng như nhiệm vụ cơ quan, góp phần thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hiệu quả của Chi bộ và lãnh đạo cơ quan trong việc triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị CBCCVC&NLĐ năm 2023 đề ra. Nổi bậc là, quan tâm hỗ trợ Công đoàn đảm nhiệm thực hiện các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Qua đó được Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo của Chi uỷ Chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn trong chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, ông Nguyễn Văn Năng, Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Kiên Giang đề nghị Chi uỷ Chi bộ và lãnh đạo cơ quan tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa lãnh đạo cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn trong triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC&NLĐ năm 2024 đề ra. Đặc biệt là, tiếp tục quan tâm hỗ trợ Công đoàn đảm nhiệm thực hiện các công trình, sản phẩm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929-28/07/2024), các hoạt động chức năng của Công đoàn, các phong trào do công đoàn cấp trên phát động đạt hiệu quả.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Lưu Kim Oai, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, công đoàn năm 2024.

Văn Tùng- Hội CTĐ Kiên Giang