Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2021.

(21:57 | 24/03/2023)

Sáng ngày 23/3/2023 tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2021.

Hội nghị do đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì; tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, các hội quần chúng; Thường trực huyện, thành ủy, UBND các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng cùng các phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin hội nghị.

Qua 05 năm, 2016-2021 toàn tỉnh đã triển khai tổ chức thực hiện 20 phong trào, 07 cuộc vận động với hơn 19.200 mô hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 1.679 mô hình tiêu biểu, hiệu quả lan toả đến nhiều địa phương, đơn vị, cơ sở, có khả năng nhân rộng.

Kết quả qua thực hiện các phong trào các cuộc vận động đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, qua đó củng cố nâng lên chết lượng tổ chức đoàn thể, thu hút quần chúng vào tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò, uy tín của Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng trong thực tiễn đời sống xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, hăng hái thi đua trên mọi lĩnh vực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Để triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động trong thời gian tới, đồng chí Mai Văn Huỳnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng các cấp tiếp tục quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cấp trên chỉ đạo thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, nghiên cứu đề xuất với Tỉnh ủy hình thành đầu mối để chỉ đạo các cuộc vận động, các phong trào, các mô hình gắn với chỉ đạo nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh, từ đó mới giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp tập trung hỗ trợ, phối hợp thực hiện.

Dịp này 44 cá nhân, 51 tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, hội quần chúng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021; trong đó hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp có 521 mô hình được cấp ủy công nhận và tại hội nghị được Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Kim Oai-Hội CTĐ Kiên Giang