Cổng thông tin điện tử Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Kiên Giang

Hệ thống Hội trực thuộc

Xem với cỡ chữAA

Hệ thống Hội trực thuộc

(10:07 | 23/03/2018)

Huyện,thành Hội:

1. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Rạch Giá

             Chủ tịch: Bùi Việt Triều

             Điện thoại: 0297 3863 035

          Email: buiviettrieu2015@gmail.com

          Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp Rạch Giá         

2. Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Tiên

             Chủ tịch: Trương Thế Lộc

          Điện thoại: 0297 3852 128

          Email: hoichuthapdohatien@yahoo.com

          Địa chỉ: Số 13 Đường Chi Lăng, Khu Phố I, Phường Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên         

3. Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Quốc

          Chủ tịch: Nguyễn Phước Nghĩa

             Điện thoại: 0297 3846 389

          Email: hoichuthapdophuquoc@gmail.com

          Địa chỉ: Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc         

4. Hội Chữ thập đỏ huyện Kiên Hải

          Chủ tịch: Nguyễn Hữu Hạnh    

          Điện thoại: 0297 3830 166

          Email: hctdhkh@gmail.com

          Địa chỉ: Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải         

5. Hội Chữ thập đỏ huyện Giang Thành

          Chủ tịch: Trần Văn Phương   

          Điện thoại: 0297 3760 683

          Email: chuthapdogiangthanhkg@gmail.com

          Địa chỉ: Xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành         

6. Hội Chữ thập đỏ huyện Kiên Lương

           Chủ tịch: Lê Hoàng Dũng           

             Điện thoại: 0297 3755 210

          Email: chuthapdokl@gmail.com

          Địa chỉ: Số 33, khu phố Lò Bom, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương         

7. Hội Chữ thập đỏ huyện Hòn Đất

          Chủ tịch: Huỳnh Tấn Hùng

          Điện thoại: 0297 3841 758

          Email: tuanhungctd@gmail.com

          Địa chỉ: Khu phố Tri Tôn, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất         

8. Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành

          Chủ tịch: Nguyễn Văn Dũng         

             Điện thoại: 0297 3836 190

          Email: toquochungctd@gmail.com

          Địa chỉ: Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành         

9. Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Hiệp

         Chủ tịch: Nguyễn Văn Đen        

         Điện thoại: 0297 3711 452

         Email: ctdtanhiepkg@gmail.com

         Địa chỉ: Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp

10. Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Riềng

          Chủ tịch: Hồ Văn Bé

Điện thoại: 0297 3821 029          

          Email: hoichuthapdogrkg@gmail.com

          Địa chỉ: Thị trấn Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng         

11. Hội Chữ thập đỏ huyện Gò Quao

          Chủ tịch: Lê Văn Du   

          Điện thoại: 0297 3824 181

          Email: hoichuthapdogoquao@gmail.com

          Địa chỉ: Thị trấn Gò Quao, Huyện Gò Quao         

12. Hội Chữ thập đỏ huyện An Biên

          Chủ tịch: Trần Kiên Giang 

          Điện thoại: 0297 3811 008

          Email: chuthapdoab@gmail.com

          Địa chỉ: Thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên

13. Hội Chữ thập đỏ huyện An Minh

          Chủ tịch: Nguyễn Hữu Cương 

          Điện thoại: 0297 3884 024

          Email: hoictdam@yahoo.com.vn

          Địa chỉ: Thị trấn Thứ 11, huyện An Minh

14. Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Thuận

          Chủ tịch: Đặng Hoàng Mơn

          Điện thoại: 0297 3829 251

          Email: hoichuthapdo.vinhthuan@gmail.com

          Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận

15. Hội Chữ thập đỏ huyện U Minh Thượng

          Chủ tịch: Nguyễn Khải Hoàn

          Điện thoại: 0297 3883 721

          Email: hoictduminhthuong@gmail.com

          Địa chỉ: Xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng